ช่ว ยส่งกำลั งใ จ น้ าค่ อ ม

All News

หลังจากคนวงการบันเทิงหลายคนติ ดcv-19 ทั้งนักร้อง ดารา นักแสดง รวมถึงคนในวงการตลก ทั้ง บอล เชิญยิ้ม, แจ๊ส ชวนชื่น และน้าค่อม ชวนชื่น ทั้งหมดอยู่ในการดูแลรั กษ าของแพ ทย์ในโร งพย าบ าล พร้อมตรว จสอบบุคคลใกล้ชิดที่มีความเสี่ ย งและคนในครอบครัว

ขณะที่ ไอซ์ ลูกสาวน้าค่อม อัพเดตอาก ารคุณพ่อ ซึ่งต้องเข้ารั กษ าตัวในห้อ งไ อซียู เนื่องจากเชื้ อลงปอ ด

ล่ าสุด หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดัง เผยในรายการหนึ่ง โดยอั พเด ตอ าก าร น้าค่ อม แทนลูกสาว โดยระบุว่า

เนื่อ งจ ากได้คุยกับ ไอซ์ ลูกสาวและ แบงค์ ลูกเขยของน้าค่อม ชวนชื่น ทั้งสองคนฝากให้มาบอกแฟนๆ ว่า อาการของน้าค่อมตอนนี้ ไม่ค่อ ยดีเท่าไร เมื่อวันที่ 21 เม.ย. น้าค่อมต้องใส่เครื่อ งช่ว ยห ายใจที่ป าก เพราะมีอาการปอ ดอั กเส บ หายใจลำบากม าก

“ตอนนี้น้าค่ อมมีอาการปอดอั กเส บม าก ต้องนอนคว่ำหน้ า และวันนี้อาการหนั กลงไปอีกคือ ไ ตว า ยแล้ว จึงอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับน้ าค่ อมด้วย โดยมีคุณหมอดูแลกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้คุณหมอกำลังประเมินอาการอยู่ ต้ อ งฟ อ กไ ตเป็นการด่ ว น”

ที่มา khaosod