จะ กู้เงิน เตรียมตัวไว้เลย แอปเป๋ าตังเตรียมตัวเปิดกู้ สินเชื่อ เร็วๆนี้

All News

ผุดไอเดียต่อยอดอีเพย์เมนต์หลังโครงการช่วยเหลือทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผลดี เล็งให้ประชาชนปล่อยกู้กันเองผ่านช่องทางแอพเป๋าตัง ถอดแบบอะลีบาบา เล็งสร้างแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์เชื่อโอกาสในการพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศยังเปิดกว้าง

สาเหตุที่มีแนวคิดนี้ขึ้นมาเพราะหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้มากยิ่งขึ้นและจะได้ครอบคลุมแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้เคาะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในระหว่างหารือ ถึงรายละเอียดว่าจะต้องไปดูจุดไหนมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด มีช่องโหว่อะไรเพิ่มเติมหรือไม่

เพราะทุกโครงการที่จะออกมาจะต้องมีความรัดกุม พอเปิดให้มีการกู้เงินกันเองจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะในโครงการเรารักกันและคนละครึ่งก็ยังมีช่องโหว่ในการที่พ่อค้าหัวใสนำไปใช้ประโยชน์ และจะต้องตรวจสอบ Application ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า ต้องไปดูรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงข้อกฎหมายด้วย

ตอนนี้อยากให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็อยากให้ประชาชนมีเงินออมเพียงพอในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถปล่อยกู้และรับความเสี่ยงได้ จึงจะขอใช้ช่องทางนี้ปล่อยกู้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่รัฐบาลกำหนด

ซึ่งการทำแบบนี้ในประเทศจีนก็ดำเนินการทำอยู่โดยบริษัทอาลีบาบาได้เริ่มในการจัดทำแล้ว ในส่วนของประเทศไทยอาจจะมีสถาบันกลางมาดูแลในการปล่อยกู้บางส่วน ในขณะเดียวกันประชาชนที่ปล่อยกู้จะต้องรับความเสี่ยงเองบางส่วนเช่นกัน แต่ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน แต่ยังไงก็ตามในเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะจะต้องไปปรับกฎหมายบางส่วน ซึ่งจะศึกษาจากประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก