จะจ่ ายไม่จ่ าย เจ้ ามื อ ตอบแล้ว หลังชาวบ้านถู กรา งวัลเกือบทั้งหมู่บ้าน

All News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจตรงนี้ ต้องบอกว่า ไม่จ่ายไม่ได้ ทีกินี้เต็มที่ ที่จ่ายมีอั้นมาตลอด ล่าสุด ชาวบ้านที่ จ.แพร่ สุดทน ถูกหว ยเกือบยกหมู่บ้าน เจ้ ามื อโอดบอกคนถูกเยอะเกิน ขอจ่ ายครึ่งเดียว บุ กเจรจ าเจ้ามือหว ยถึงบ้ าน ลั่นยอมถูกจับเล่นหวยผิ ดก ฎหม า ย ชาวบ้านในตำบลร่ อ งฟอง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งถูกหว ยใต้ดิน งวดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 รวมตัวกันมาเรียกร้องที่บ้านเจ้ามือหวย หลังจากที่ถูกห วยกันเกือบทั้งหมู่บ้าน แต่เจ้ามื อหว ยขอจ่ ายครึ่งเดียว

รวมตัวยืนด่ าอยู่หน้าบ้าน

โดยชาวบ้าน เล่าว่า มีชาวบ้านได้เล ขเด็ ดจากรถป้ ายแดง ที่เพิ่งถอยมาใหม่ ซึ่งเจ้าของรถฝันว่ารถเหาะได้ เลยเล่ าความฝันต่อๆ กัน จนชาวบ้านในหมู่บ้านต่างพากันนำไปซื้อเล ขถูก พากันดีใจกันเกือบทั้งหมู่บ้าน และต่างเฝ้ารอที่จะรับเงินจากเจ้ามือหวยเถื่ อ นรายใหญ่ในตำบล แต่กลายเป็นว่าทุกคนต่างรอแล้วรอเล่ า ยังไม่ได้เงินมาร่ วมอาทิตย์แล้ว และมีข่าวลื อออกมาว่า เจ้ ามื อหว ยจะจ่ ายเพียงครึ่ งเดีย ว

มันน่าเ จ็ บ ใจจริงๆ

ทำให้ชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างไม่พอใจ ทั้งที่ไม่ได้เป็นเล ขอั้ น และเล ขดั ง จึงพร้อมใจกันรวมตัวขอเจรจากับเจ้ามือ ห ว ย ให้จ่ายตามเดิม เพราะซื้อประจำมานาน แต่ได้รับการปฏิเส ธ ทั้งที่เวลาไม่ถู ก เจ้ามือก็กินเต็ม เวลามีเลขดั งถูกเจ้ามืออั้นก็ยอม ครั้งนี้ชาวบ้านจึงไม่ยอม ต้องการเงินในส่วนที่ควรได้ แม้การซื้อหว ยใ ต้ดินจะเป็นเรื่องผิดก ฎหม าย แต่ก็อยากเรียกร้องความเป็น ธรรม และถ้าจะถูกตำร วจจับป รับที่เล่นหว ย เถื่ อ นข องผิดกฎห มายก็ยอม