งว ดนี้มาไวแ ม่น้ำหนึ่ง

All News

ผ่ านไปแล้วสำหรับการประกาศร างวัลประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

สำหรับใครที่ตามเลขแม่น้ำหนึ่งนั้น ก็พากันเฮทั้งโซเชียล เพราะให้แม่นมาครั้งที่ 8 แล้ว

สำหรับเลขที่ถูกครั้งที่ผ่ านมา นั่นก็คทิ 27,72 นั่นเอง

ล่ าสุดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ก็ได้ให้มาอีกแล้ว สำหรับเลขแม่น้ำหนึ่ง

โดยรอบแรกได้ให้เลขประทัดแก้บน ไอ้ไข่ 1,000,000 นัดก่อน

แ ม่น้ำหนึ่ง

เลขที่ให้ก็คือ 26 , 455

เลขดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

อย่ างไรก็ตามเลขดังกล่าวโปรดใช้วิจ ารญ าณในการซื้อนะคะ

สำหรับในครั้งต่อไปแ ม่น้ำหนึ่งจะให้เลขอะไรอีกนั้น