คาราบาวแดง เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 19,000 บาท/เดือน

All News

ใครว่างงานเชิญทางนี้ สำหรับ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ “Carabao Sport” บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานขับรถ
รายได้เฉลี่ย : ประจำศูนย์กระจายสินค้า บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 15,000 – 19,000 บาท/เดือน , ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี 14,000 – 17,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย

อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์

มีใจรักงานบริการ

บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว

สำหรับตำแหน่งงาน ข า ย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอด ข า ย ประจำวัน

5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี

2. ปรับเงินประจำปี

3. ประกันกลุ่มสุขภาพ

4. ประกันชี วิ ต/ประกันอุ บั ติเ ห ตุ

5. สิทธิการลากรณีพิเศษ

6. เงินกรณีพิเศษ

7. ตรวจสุขภาพประจำปี

8. งานเลี้ ย งสังสรรค์ประจำปี

9. กองทุนสำรองเลี้ยงชี พ

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : จังหวัดชลบุรี ติดต่อ คุณปู โทรศัพท์ : 061-401-5213 อีเมล : carabao145_272@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) , จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 061-401-5213 อีเมล : carabao145_430@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

-ขอขอบคุณ jobthai