คลังสินค้า DHL แม็คโคร เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้เฉลี่ย 580 บาทต่อวัน

All News

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์การค้าอุปโภคและบริโภคแบบครบวงจร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าชาย จำนวน 15 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้า DHL แม็คโคร T-Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและรายได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานคลังสินค้า จำนวน 15 อัตรา

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-ทำงาน 4 เดือน ได้บรรจุเป็นพนักงาน DHL ทันที

-ลักษณะงานแพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า กระจายสินค้า

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยวันละ 580 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 346 บาทต่อวัน

-โอที 64.88 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะเช้า 20 บาท / ค่ากะดึก 40 บาท

-เบี้ยขยัน 200-500 บาทต่อเดือน

-เงินพิเศษทำงานวันหยุดประเพณี 200-500 บาทต่อเดือน

-เงินออกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ลักษณะงานเป็นห้องธรรมดา

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00 น. / เวลาทำงานกะดึก 16.00-01.00 น. (ไม่รวมโอที 3 ชั่วโมง)

สถานที่ทำงาน

-ศูนย์กระจายสินค้า DHL แม็คโคร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า ผ่านซับคอนแทรค จำนวน 15 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้า DHL แม็คโคร สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-640-6283

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง chokyonline