คลังตั้งงบฯ 3 เเสนล้านบาท ช่วยทางไหนเช็กเลย

All News

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่อข้อเรียกร้อง ให้เร่งดำเนินมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 2-3แสนล้านบาท ภายในปลายเดือน พ.ค.นั้น

กระทรวงการคลัง ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ ก่อนออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เบื้องต้น กระทรวงการคลังที่จะพิจารณาดำเนินการ จะเป็นการช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ลดภาระของประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป

รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กว่า 3 แสนล้านบาท