ยืนยันเเล้ว ธ.ออมสิน เร่ งทำสัญญ ากู้กว่ า 100,000 สิ ทธิ์ ผ่ านแอป MyMo สินเชื่อ 10,000 บาท

All News

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ทำสัญญาผ่านแอพพลิเคชันของธนาคารออมสินที่เริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชี

วิธีทำสัญญา 10,000 บ. ผ่านแอป MyMo เวอร์ชั่น 2.0

ธนาคารออมสินเริ่มปล่ อยสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบในตอนนี้แล้วโดยออกเป็นมาตรการสินเชื่อ 10,000 บาท/ราย ปล่อยกู้ให้กับลูกค้าธนาคารออมสินที่มีแอปมายโมประมาณ 8-9 ล้านราย เริ่มดำเนินโครงการมาเมื่อ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปมายโม

ให้กดเข้าแอปมายโมบนมือถือของท่าน (ต้องเป็นแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น)

กดเข้าแอป MyMo

ขั้นตอนที่ 2 กดป้ายมาตรการสินเชื่อ

สำหรับผู้ที่อัปเดตแอปมายโมเวอร์ชั่นล่ าสุด 2.0 แล้วจะพบกับป้ายเมนูสีฟ้าด้านล่าง ให้ทำการกดสมัครสินเชื่อได้เลย

กดป้ายมาตรการ

ป้ายเมนูจะทยอยขึ้นมา โปรดรอ (ป้องกันแอปมายโมล่ม)

ขั้นตอนที่ 3 กดสมัครสินเชื่อ

เข้าสู้หน้ามาตรการจะพบข้อความแสดงว่า “เพื่อบ ร ร เ ท าความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 และช่วยให้ลูกค้ายังคงมีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถเข้าถึงแห่งเงิ นทุนกับสถาบันทางการเงิ นได้ในอนาคต ห

*เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนที่ 4 ป้องรหัสหลังบัต รประชาชน

ให้ท่านทำการป้อนรหัสหลังบัต รประจำตัวประชาชน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตัวแรก

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ในหน้านี้จะมีข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางธนาคารได้เก็บไว้ในระบบ ให้ท่านดูที่ ชื่อ – สกุล เบอร์โทร อีเมล์ และการประกอบอาชี พว่าถูกต้อง หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (มีบางท่านที่เปลี่ยนงาน ก็สามารถแ จ้ งทางธนาคารเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้)

ตรวจสอบข้อมูล

เน้นที่ข้อมูลการประกอบอาชี พ – รายได้ ว่าถูกต้องหรือไม่

*มีคนแชร์ข้อมูลว่าก่อนหน้าในระบบบอกว่า ว่างงาน และได้ไปทำการแก้ไขข้อมูลที่ธนาคารแล้วมาสมัครใหม่ผลคือผ่ าน ได้กู้สินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 6 อ่านรายละเอียดสินเชื่อ

ให้ท่านอ่านรายละเอียดสินเชื่อ ยอดวงเงินเท่าไร ดอกเบี้ย ผ่อนกี่งวด ชำระเดือนละเท่าไร เริ่มผ่อนวัีนไหนเป็นต้น

ดูยอดสินเชื่อ

ดูดอกเบี้ย

ดูยอดที่ต้องชำระในแต่ละเดือน

ดูวันที่ต้องจ่ ายสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 7 อ่านสัญญาและเงื่อนไข

ให้ท่านอ่านสัญญาและเงื่อนไขเงินกู้ แล้วกดยอมรับในขั้นตอนสุดท้าย

อ่านสัญญาสินเชื่อ

ทำเครื่องหมายถูก หน้าช่องข้าพเจ้าอ่านและยอมรับ

กดปุ่ม ยอมรับ

ขั้นตอนที่ 8 ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

ให้ท่านอ่านและศึกษาความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมกด ยืนยัน

อ่านหนังสือขอความยินยอมการเปิดเผยข้อมูล

กดปุ่มยินยอมเพื่อให้ความยินยอม

หากมีหน้าต่างขึ้นมา ก็ให้กดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 9 กดรับรหัส OTP

ในหน้าการยืนยันเลขเบอร์โทรศัพท์ขอให้ท่านกดปุ่มสีชมพู่ “รับรหัส OTP” และรอไม่เกิน 2 นาทีรหัส OTP จะถูกส่งมายังเบอร์มือถือของท่านที่ใช้ในการเปิดบัญชี

กดรับ รหัส OTP

ดูได้ใน SMS ที่ส่งมา

ขั้นตอนที่ 10 นำรหัส OTP มายืนยัน

ให้ท่านนำรหัส OTP ที่ได้ใน SMS มายืนยันในแอปมายโม

*หากต้องการเปลียนเบอร์มือถือต้องติดต่อสาขาธนาคารออมสินเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 11 แชร์ข้อมูลเก็บไว้

หน้าหน้าสุดท้ายจะมีเอการให้ความยินยอมปรากฏขึ้น ซ้ายมือด้านบนจะมีปุ่มแชร์ให้กดบันทึกเอกสารไว้ หรือ กดปุ่มขวาเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 12 รอธนาคารพิจารณา

เมื่อท่านทำรายการเสร็จแล้ว ก็สามารถรอธนาคารพิจารณาได้ โดยกดเข้ามาในป้ายสินเชื่ออีกครั้ง

ข้อความจะปรากฏว่า อยู่ในระหว่างพิจารณา ธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลผ่าน MyMo ภายใน 3 วัน กรูณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ

ขอให้รอธนาคารพิจารณาภายใน 3 วัน

ขอบคุณ 18pee