ข่าวดี ธปท. ขยายเวลามหกรรมไก ล่เก ลี่ ยหนี้บัตร ถึง 30 มิ.ย.

All News

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขยายเวลาโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล” ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 จากเดิมสิ้นสุดเมื่อ 14 เม.ย. 64 เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสเข้ามาไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียน 234,906 คน หรือ 481,936 บัญชี ซึ่งผู้ให้บริการอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ และทยอยแจ้งผลเข้ามาต่อเนื่อง โดยภาพรวมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 มีกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไข 110,956 บัญชี สามารถตกลงเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ประมาณร้อยละ 63

ส่วนกรณีที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุป บางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร และลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยผิดกลุ่ม เช่น สถานะยังผ่อนชำระดี แต่ยื่นขอไกล่เกลี่ยในช่องทางของกลุ่มที่มีคำพิพากษาแล้ว เป็นต้น

3 สถานะลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรฯ

กลุ่มแรก เป็นหนี้บัตรฯ ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียแต่รู้สึกฝืดเคือง สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ โดยหยุดการจ่ายขั้นต่ำ และขอเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อบัตร มาเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดเวลา ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยถูกลง จาก 16% เหลือ 12% โดยสามารถคงวงเงินที่เหลือไว้ใช้ได้ และไม่เสียประวัติเครดิตบูโร

กลุ่มที่สอง เป็นหนี้บัตรฯ ที่เป็นหนี้เสียแล้ว ยังไม่ฟ้อง หรือฟ้องแล้วแต่ยังไม่พิพากษา สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4% – 7% ตามเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้

กลุ่มที่สาม เป็นหนี้บัตรฯ เป็นคดีมีคำพิพากษาแล้ว จะเปิดโอกาสให้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ผ่อนชำระเฉพาะเงินต้น นานสูงสุด 5 ปี และยกดอกเบี้ยที่ค้างให้หากลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองได้ผ่านทาง https://www.1213.or.th/App/DMed/V1 และหากต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติ ด ต่ อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร 1213 หรืออีเมล์มาที่ fcc@bot.or.th เพื่อที่เจ้าหน้าที่ติ ด ต่ อกลับไป

ที่มา thaipost.net