กรมป่ าไม้ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

All News

วันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาประชาสัมพันธ์สำหรับคนหางาน ด้วยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา อัตรา ค่ า ตอบแทน 10,430 บาท วุฒิม.6

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 3 อัตรา อัตรา ค่ า ตอบแทน 10,430 บาท วุฒิม.6

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตรา ค่ า ตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.

เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตรา ค่ า ตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.

กลุ่มงานเทคนิค

พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.

พนักงานขับเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

ช่างสำรวจ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิป.ตรี

ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https:/forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอขอบคุณ กลุ่มหางาน