เตื อน ฝนถล่ มหนัก

กรมอุตุนิยมวิทย า เผยมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อน

ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่ าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตร ายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย

สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิ ดขึ้นได้ในระยะนี้ และยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชน

บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายในการสัญจรผ่ านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

พื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนตกหนัก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมร าช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ขอบคุณที่มา siamtopic