เตรียมเบิกจ่าย โอนให้เกษตรกรต่อเนื่อง ต้นเดือนธันวาคม

ล่าสุดนั้นเป็นข่าวดีกับเกษตรกรชาวนาจึงได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ตอนแรกนั้นจะประกาศไม่ให้ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทแต่ล่าสุดนั้นได้มีการเสนอเพิ่มงบประมาณเพดานเงินกู้เพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวในปีนี้โดยทำให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ช่วยเหลือขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาทไม่เกินร้อยละ 20 ไร่ซึ่งจะเตรียมเข้านำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจากนั้นทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโอนให้ถึงมือเกษตรกรภายในเดือนธันวาคมปีนี้โดยทางด้านต้นเดือนธันวาคมนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะไม่สะดวกเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่ค้างจ่ายและรายใหม่ 3 รอบจ่ายอีก 1 ข่าวดีคือชาวสวนยางระยะที่ 2 งวดแรกก็รอรับการประกันรายได้ในทันที

โดยทางด้านชาวสวนยางนั้นจะได้รับการประกันรายได้ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยน้ำยางสดน่าจะอยู่ที่ราคา 960 บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยจะอยู่ที่ 50 50 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบคุณภาพอยู่ที่ 55 42 บาทต่อกิโลกรัมและสุดท้ายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ชั้นชั้น 3 ไม่อัดก้อนอยู่ที่ 61.0 6 บาทต่อกิโลกรัม

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ปี 2564 ที่นี่
http://farmer.doae.go.th/