เตรียมตัวไว้เลย 7วันข้างหน้ าทั้งฝน ทั้งหนาว

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงวันที่ 19- 22 พ.ย. 64

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน

ทำให้บริเวณประเท ศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง กับมีหมอกบ างในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแร งระลอกใหม่จากประเท ศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแร งขึ้น

ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบ างพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น

โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่ างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาว

กับมีลมแ รง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 64 มีหมอกบ างในตอนเช้า

โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

และมีอากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

และมีอากาศเย็นกับมีลมแ รงอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ย. 64 มีหมอกบ างในตอนเช้า

โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

และมีอากาศเย็นกับมีลมแ รง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ประชาชนติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ