เตรียมกดเงิน ธนาคารมอบของขวัญปีใหม่

จากกรณี ธนาคาร ออมสิน มอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าผ่าน โครงการวินัยดีมีเงิน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาท มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ปัจจุบันมีสถานะหนี้ปกติ ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประวัติการตัดหนี้สูญ จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี 500 บาท

โดยธนาคารจะแจ้งสิทธิให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทาง MyMo และรับสิทธิภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนโครงการ สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565 เพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ให้คนฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 กำหนดออกรางวัล 2 ครั้ง

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

– ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

– ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล

อย่างไรก็ตาม ลูกค้า ออมสิน เฮ ธนาคารมอบของขวัญปีใหม่ โครงการวินัยดีมีเงิน รับ 500 บาท คืนเข้าบัญชี

ขอบคุณ GSBSociety