ลูกหนี้ฟัง! เลิกมุ ดหัว หลบอยู่ในมุมมื ดได้แล้ว

คลินิกแก้หนี้ by SAM แก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หนี้หลักหมื่น ผ่อนเดือนละ 120 บาท นานสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำ 5% ต่อปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

1.เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี

2.เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

3.เป็นหนี้เสียก่อน 1 ต.ค.64 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย.64 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป)

4.หนี้เงินต้นรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1443

ลูกหนี้ฟัง! เลิกมุดหัว หลบอยู่ในมุมมืดได้แล้ว #เป็นหนี้มีทางออก คลิกไปเลยสิคะ https://bit.ly/3DMkZhC