ปีนี้ไม่ได้เงินค่าเก็บเกี่ยวข้าว นำเงินไปใช้หลายโครงการ

เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ เรียกได้ว่าปีนี้ชาวนาหล ายพื้นที่เจอน้ำท่วมหนัก และต้นทุนในการปลูกข้าวสูงขึ้นเนื่องจากปุ๋ยมีราคาแพง ไหนจะค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตอีก ล่ าสุดชาวนาก็ต้องได้พบกับข่าวไม่ดีอีกแล้ว ล่ าสุด อนุวัฒน์ จัดให้ ได้ลงคลิปติ๊กต๊อกเกี่ยวกับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีนี้ไม่ได้เงินค่าเก็บเกี่ยว 1000 บ าท/ไร่นะ 20ไร่ต่อครัวเรือน ติดขัดงบประมาณ ทำเอาชาวนาห ลายคนต้องเ สียน้ำต าแต่ก็ยังดีที่เป็นความจริงๆไม่โกหกกันได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้สู้กันต่อไป

อนุวัฒน์ จัดให้

ส่วนใจความในคลิปบอกไว้ชัดเจนว่าไม่อย ากโกหกกันต้องพูดตรงๆว่า ไม่ได้ ส่วนปีหน้านั้น มีไม่มีไม่รู้ดูกันอีกที ไม่ได้เพราะนำเงินไปใช้หล ายโครงการ เห็นใจชาวนาทุกท่าน สรุปใจความสำคัญหลักๆได้ดังนี้

1.1000 บ าท/ไร่นะ 20ไร่ต่อครัวเรือน (ปีนี้ไม่ได้เงินค่าเก็บเกี่ยว) ติดขัดงบประมาณ

2.ปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรอดูต่อไป

3.ขอให้ชาวนาสู้กันต่อไปและติดตามข่าวไว้ให้ดี มาดูความคิดเห็นจากชาวบ้าน ชาวนากันว่าจะเป็นยังไง

เข้าใจชาวนามากแต่ทำได้แค่รอติดตามข่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด

ขออย่าให้มันจริงเลย ส่วนเงินชดเชยส่วนต่างนั้นตามติดเช็คกันต่อไป ขอบคุณที่พูดความจริงไม่โกหกกันให้มีความหวังไปวันๆ