นายก พูดถึงประเด็น ล่ าสุดประชาชนขอเราชนะเป็นเงินสด 7,000 อีกครั้ง

จะข่าวคราวว่าจะมีการเพิ่มคนละครึ่งในเฟสที่ 4 หรือปีหน้าอีกซึ่งตอนนี้นั้นได้มีผู้สำรวจจำนวนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวถ้ายกเลิกโครงการนี้ไปก่อนแล้วมาแจกให้กับเราชนะให้กับประชาชนแทน

ถ้าหากการแพร่ระบาดในปัจจุบันนั้นคงไม่มีโครงการไหนที่ประชาชนต้องการเท่ากับเราชนะแล้วเนื่องจากสะดวกใช้ง่ายและไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าไปหากจะเทียบโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นยิ่งเพิ่มจำนวนการติดเชื้อของประชากรที่ออกท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

โดยล่าสุดไม่มีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาชี้แจงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ให้สัมภาษณ์ชุมชนแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

โดยการเปิดประเทศจึงไม่สามารถยกเลิกโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของการเป็นงบประมาณของโครงการเราชนะได้แต่ส่วนมาตรการอื่นจะพิจารณาอย่างเหมาะสมและ

เชื่อว่ายังมีเงินเพียงพอในการกู้ยืมเพื่อพัฒนาหน่วยและโครงการ

ที่มา llocy