ทองลงหนักเป็นประวัติการณ์

ร าคาทองวันนี้อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.24 น. ร่ว งหนัก 400 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันจันทร์

ที่ตลอดทั้งวันแม้มีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 3 รอบ แต่รวมร าคาแล้วไ ม่เพิ่มไ ม่ลดจากวันเสาร์

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,850 รับซื้อบ าทละ 27,742.80

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,350 รับซื้อบ าทละ 28,250

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 29,250 รับซื้อบ าทละ 28,136.96

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,750 รับซื้อบ าทละ 28,650