“ต๊อก” ตั้งใจทำแบบนี้แต่แรก

สำหรับอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ อย่าง “ต๊อก ศุภกร” ที่เรียกได้ว่าฝีมือการแสดง

ไม่ธรร มดา จนกลายเป็นที่จดจำของแฟนละครหลายคน ด้านความรักใช้ชีวิตคู่

กับภรรยาสาว อย่าง “อุ๋ย ทัศรินทร์” นานหลายปี และมีบุตรร่วมกัน แม้อดีต

จะเคยทำตัวไม่ดี มีผู้หญิงหลายคน จนภรรยาต้องเสี ยใจ แต่ตอนนี้นักแสดง

หนุ่มได้เดินทางสายธรร มมะแล้ว ล่าสุดเจ้าตัวได้บ วชอย่างเงียบๆ ไม่ได้บอก

ให้ใครรู้ ซึ่งเป็นครั้งที่สามแล้วในชีวิต แต่ครั้งนี้ยังไม่มีกำหนดสึ กแต่อย่างใด

อาจจะทั้งชีวิตเลยก็ได้ เพราะตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากใช้ชีวิตสงบ

คนเดียว ไม่ได้เป็นเพราะมีปั ญหากับภรรยา และค รอบครัวแบบที่หลายคนคิด

ตอนนี้เรื่องง านลงตัว เก็บทุนไว้ให้ครอ บครัว บุตรก็โตแล้ว เตรียมทุกอย่าง

ไว้พร้อมหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่ วงอีก เชื่อว่าครอ บครัวจะอยู่แบบไม่

ลำบา กแน่นอน ถามว่าจะคิดถึงบุตรกับภรรยาไหม เจ้าตัวก็ตอบว่าต้องคิดถึง

แน่นอน มันเป็นเรื่องปกติของคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันมานาน และเวลาที่อยู่ด้วยกัน

มันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก เจ้าตัวเองก็เป็นเสาหลักดูแลค รอบครัวมา

โดยตลอด ก็อยากให้ทุกคนในบ้านมีความสุขที่สุด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดง

ที่มีผลง านออกมามากมาย และเชื่อว่าแฟนๆหลายคนต้องคิดถึงเขาอย่างแน่นอน