เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) มองแนวโน้มเด็กไทยเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยจีนเพิ่มขึ้น และหลักสูตรอินเตอร์เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

กรงเทพฯ – เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน หรือ iGET เข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษา HELLO! EDUCATION FAIR 2018 ที่ลานอีเด็น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 โดยในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ “ก้าวทันโลกไปกับจีน” กับแนวโน้มที่นักศึกษาไทยตอบรับเดินทางไปศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีนในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ในหลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรอินเตอร์ เพื่อเติมเต็มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองประธานอาวุโสเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน หรือ iGET กล่าวว่า จากผลสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการจีนปี 2017 พบว่า จำนวนนักเรียนต่างชาติที่เข้าไปศึกษาต่อในประเทศจีนในระดับต่างๆ มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนนักเรียนไทยมีประมาณ 23,000 คน รั้งอันดับที่ 2 รองมาจากนักเรียนเกาหลีใต้ และแซงหน้านักเรียนชาวอเมริกันที่เคยอยู่อันดับ 2 เมื่อปี 2016 ไปแล้ว ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลกต่างสนใจเรียนต่อที่ประเทศจีน นอกจากได้ภาษาจีนซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่ได้ฐานเงินเดือนสูงหลังเรียนจบแล้ว ยังสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่หลากหลายและเฉพาะทางอย่าง E-commerce Logistic วิศวกรรม แพทย์ศาสตร์ ฯลฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยคุณภาพซึ่งติดอันดับโลกตามการจัดอันดับของ QS World Rankings ซึ่งในปี 2018 มีจำนวนมหาวิทยาลัยจีนที่ติดอันดับ Top 100 ของโลกถึง 6 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ที่ใกล้เคียงกับบ้านเรา จึงทำให้ประเทศจีนเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อย

เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) จะช่วยให้ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลจีนชั้นนำ วิเคราะห์ความต้องการ วางแผนการเรียนต่อจีนอย่างถูกทางในทุกระดับให้แก่ผู้เรียน แนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจีน รวมถึงช่วยสมัครเรียน ด้วยเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาเยาวชนบ้านเราที่มีหัวก้าวหน้า มองการณ์ไกล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

ด้าน นางสาวจินดา สุขะนินทร์ รองประธานเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนมากว่า 10 ปี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจีน มีทั้งแบบเรียนโดยใช้ภาษาจีน และเรียนในหลักสูตรอินเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อประเทศจีนนั้นไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านภาษาจีน หากนักเรียนที่จบหลักสูตรอินเตอร์มา มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษดี ก็สามารถเลือกต่อยอดในหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยจีนได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเด็กกลุ่มนี้ เพราะจะได้ทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยมีแนวโน้มเลือกหลักสูตรอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยจีนเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน ในขณะที่เด็กที่เลือกหลักสูตรที่เรียนโดยใช้ภาษาจีนเองก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยจีนเองก็มีหลักสูตรอินเตอร์ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน หรือ iGET เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยรัฐบาลจีนชั้นนำ 18 แห่ง จะช่วยให้คำปรึกษาวางแผนการเลือกเรียนในคณะเหมาะกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน เราจะมีการดูแลผู้เรียน ตั้งแต่ก่อนเดินทางตั้งแต่ให้คำแนะนำ วางแผน สมัครเรียน และจัดเตรียมการเดินทาง และหอพัก ระหว่างอยู่ประเทศจีน

เรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อม iPREP (International Preparatory Course ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบร่วมกับมหาวิทยาลัย East China Normal University โดยศึกษาจากปัญหาที่เด็กไทยมักประสบในการเข้าเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนจีน โดยหลักสูตรจะเน้นการปรับพื้นฐานการเรียนภาษา ทั้งจีนหรืออังกฤษ เสริมด้วยทักษะพื้นฐานที่เด็กไทยต้องเรียนเมื่อเข้าชั้นปีที่ 1 เช่น การเขียนรายงาน การคำนวณสำหรับผู้ที่เลือกเรียนสาย Business และศัพท์เฉพาะในรายวิชาจำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น ตามสายที่นักเรียนเลือกเรียน ในขณะเดียวกัน เรายังเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายของตลาดแรงงานไทยจีน อย่างสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน ที่จะช่วยแนะนำงาน ให้แก่น้องๆที่เรียนจบแล้ว มีความต้องการงานในสายอาชีพต่างๆ ด้านไทย-จีน

เนื้อหายอดนิยม