เฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับอาเซียน ผลิตสื่อโฆษณา โครงการ“ แจ่มโปรเจค”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะเลิศ ผลิตสื่อโฆษณา ในโครงการ “ แจ่มโปรเจค”

j3-768x509

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลรางวัลผลิตสื่อโฆษณา ในโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับอาเซียน หรือ “แจ่มโปรเจค” โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร้อยตรี ไพโรจน์  คนึงทรัพย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล  ณ โรงแรมวินเซอร์       สวีททส์  ที่ผ่านมา

โดยผู้ได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ การประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ การประกวดการผลิตสปอตโฆษณาโทรทัศน์, การประกวดการประพันธ์และขับร้องเพลงสั้น       โดยการประกวดการผลิตสปอตโฆณาโทรทัศน์ และการประกวดการประพันธ์และขับร้อง แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ รุ่นประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและความสามารถทางด้านสื่อ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินผลงานจำนวน 17 ท่าน อาทิ ผู้ช่วย ศ.ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์, คุณคมกฤษ ตรีวิมล, คุณพงศ์นรินทร์ อุลิศ, คุณเชาวเลข สร่างทุกข์, คุณกิตติพงศ์ ทุมวิภาต, คุณสยมภู มุกดีพร้อม, คุณเดนโก้ ธัชชัยชวลิต อาจารย์สุทธิชาติ  ศราภัยวานิช เป็นต้น

j4-768x509

สำหรับผลการประกวดดังกล่าวมีผลการตัดสินดังนี้ การประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ของศูนย์ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม ลูกกะตา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม 1+1=? รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม NIMMICH ขณะที่การประกวดการผลิตสปอตโฆษณาโทรทัศน์รุ่นประชาชนทั่วไปทีมที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม เต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม HybirdPlus รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม เนิร์ด ส่วนการประกวดการผลิตสปอตโฆษณาโทรทัศน์รุ่นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Princess of AD รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม The Avengers รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม White Shoes Production การประกวดการประพันธ์และขับร้องเพลงสั้นรุ่นประชาชนทั่วไปทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ คุณยุทธพล กล้าสงคราม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คุณยุทธพล กล้าสงคราม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม เมย์เดย์  และการประกวดการประพันธ์และขับร้องเพลงสั้นรุ่นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม นิว รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม ลามัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม Something Project2

j1-768x509

ซึ่งหลังจากพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย จะนำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับรางวัลออกประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ศูนย์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในลำดับถัดไป

เนื้อหายอดนิยม