16 สายพันธุ์สัตว์ลูกผสม ที่ไม่คิดว่ามีอยู่จริงบนโลก

การผสมข้ามสายพันธุ์ หรือที่เรียกว่า Genetic Hybrids (เจเนติก ไฮบริด) ถูกมานำมาใช้เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์พืช หรือสัตว์ ให้เกิดลักษณ์ใหม่ตามความต้องการของผู้ทดลอง อาทิเช่น ทำให้พืชทนทานต่อความแห้งแล้ง ทำให้สัตว์มีขนมากขึ้น หรือมีลักษณะที่ต่างจากต้นกำเนิด เป็นต้น แต่บางกรณีก็เป็นอุบัติเหตุในการผสมพันธุ์ของเหล่าสัตว์ด้วยกันเองตามธรมชาติ!!!

เอิ่ม!! เอาจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดที่จะผสมหมาพันธุ์ปั๊ก เข้ากับกระต่ายขนาดนั้นนะ 55555 (ภาพโฟโต้ช็อป) เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ต้องอาศัยการค้นคว้าหาข้อมูลและทดลองภายใต้หลักการทางจรรยาบรรณและข้อกฏหมายทางศีลธรรมเป็นอย่างมาก เพราะอาจก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ดั้งเดิม ก็เป็นได้

เอาหล่ะ เหล่าสัตว์ที่เราจะได้รับชมต่อไปนี้ เป็นสัตว์ตัวเป็นๆที่ ที่มีอยู่จริง ทำให้เราได้เห็นลักษณะใหม่ๆใน “สัตว์ลูกผสม” ที่อาจเปลี่ยนหน้าตาของสัตว์ในอนาคตไปตลอดกาล

1. Tigon

“ไทกอน” ได้จากการผสมระหว่าง เสือเพศผู้ กับ สิงโตเพศเมีย มันมีการแสดงออกทั้งลายของเสือและแผงคอของสิงโต

2. Grolar bear

ลูกผสมของหมีสีน้ำตาล และหมีขั่วโลกสีขาว โดยมันยังได้รับพฤฒิกรรมของหมีขั้วโลกติดตัวมาด้วย

3.Beefalo

“บีฟาโล่” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “Cattalo แคททาโล่” เกิดจากการผสม วัว และ ควาย เป็นการผสมที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ.1749 และส่งผลให้ปัจจุบัน มีเจ้าบีฟาโล่อยู่เต็มไปหมด

4. Liger

ลูกครึ่งอีกแนวหนึ่งของ สิงโตตัวผู้ และ เสือตัวเมีย เจ้าไลเกอร์ เกิดจาการทดลองในห้องทดลอง เพราะมันไม่มีทางที่เสือและสิงโตจะอยู่ร่วมกันได้จริงๆ

5. Jaglion

ลูกผสมที่พบเจอได้ยากมากระหว่าง เสือจาร์กัว และ สิงโต โดยเจ้า เจคไลออน 2 ตัวนี้ ถือกำเนิดขึ้นในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ Bear Creek Exotic Wildlife Sanctuary เมือง แบร์รี่ รัฐออนทาริโอ้

6. Narluga

นาร์ลูก้าร์ ถือกำเนิดโดยการผสมระหว่าง Narwhals และ Belugars วาฬขนาดเล็ก กับ วาฬลูก้าร์นั่นเอง

7. Hinney

ลูกผสมของลาตัวผู้ กับ ม้าตัวเมีย คล้ายกับ ล่อ แต่ทว่า ฮินนี่ มีขนาดที่เล็กกว่า ล่อ นิดหน่อยและพบได้ยากกว่า

8. Coywolf

คอยย์วูฟ เกิดจากการผสมระหว่าง Coyotes และ Gray wolf ตัวของมันจะมีขนาดใหญ่กว่า coyotes ทั่วไปเล็กน้อย แต่เล็กกว่า wolf

9. Zebroid

ผลผลิตระหว่าง ม้า และม้าลาย ได้เป็นลายใหม่ไฉไลจริงๆ

10. Wholphin

ลูกผสมที่เกิดจาก โลมาปากขวดตัวเมีย กับวาฬเพชรฒาตตัวผู้ เนื่องด้วยโลมาปากขวด มีฟัน 88 ซี่ และวาฬเพชรฆาตมีฟัน 88 ซี่ ทำให้เจ้า โวฬฟินส์ มีฟัน 66 ซี่

11. Dzo/Dzomo

เกิดจากวัว และจามรีป่า โดยถ้าหากเป็นตัวเมียจะเรียกว่า Dzomo และ Dzo สำหรับตัวผู้ สามารถพบเจอได้แถบทิเบต และมองโกเลีย ซึ่งเจ้าลูกผสมนี้มีความแข็งแรงมากทีเดียว

12. Savannah cat

ลูกผสมระหว่า serval cat กับแมวท้องถิ่น แมวซาวาน่านั้นมีขนาดใหญ่กว่าแมวปกติและแข็งแรงมาก

13. Cama

คาร์ม่า น่ารักตัวนี้เกิดจาก อูฐตัวผู้ กับ ลามะตัวเมีย โดยผสมขึ้นครั้งแรกนปี ค.ศ. 1998 เพื่อทำให้มันมีขนที่มากขึ้น

14. Geep

เจ้ากี๊ฟ มาจากการผสมระหว่าง แพะ กับ แกะ เป็นการผสมเพื่อให้ได้ทั้งนมแพะและขนแกะ ในตัวเดียวกัน นั่นเอง น่าเสียตายที่ยังต้องทดลองต่อไป เพื่อให้มันมีอายุยืนขึ้น เพราะส่วนมากพวกมันจะตายตั้งแต่เพิ่งคลอด

15.Mulard 

การผสม ระหว่าง Pekin และ muscovy ducks เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารมื้ออร่อย อย่าง  Foie gras  พบแพร่หลายในฟาร์มที่ส่งออกตับห่าน และเนื้อห่าน

16. Blacktip shark

หรือ ฉลามครีบดำ เป็นลูกผสมระหว่าง Australian blacktip shark และ Common blacktip shark ถือเป็นสายพันธุ์หายาก ที่พบบริเวณ โกลโคส ประเทศออสเตรเลีย

เนื้อหายอดนิยม