สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมขับร้องเพลงกับนิสิตจุฬาฯ 45ปี สุขกันเถอะเรา ชาวจุฬาฯ2516 (คลิป)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงร่วมงาน “45 ปี สุขกันเถอะเรา : ชาวจุฬาฯ 2516” ซึ่งนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปีการศึกษา 2516 จัดขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์ และย้อนรำลึกถึงความทรงจำสมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปีการศึกษา 2516 และทรงเป็นศูนย์รวมใจของนิสิตเก่าชาวจุฬาฯ 2516

ซึ่ง ทางผู้ใช้เฟซบุ๊ค รุ่ง โคราช ได้เผยคลิป สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง ใจความว่า

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ พระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คลิป

ขอบคุณ รุ่ง โคราช

เนื้อหายอดนิยม