ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงบาตร-ทอดพระเนตรตลาดนัดยามเช้า พระจริยวัตรเรียบง่าย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพในไอจีส่วนพระองค์ โดยเสด็จไปยังตลาดนัดแห่งหนึ่ง ทรงบาตรในยามเช้า และเสด็จทอดพระเนตรในตลาดเป็นการส่วนพระองค์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่านทรงได้ระบุข้อความว่า… “ตลาดนัดวันศุกร์ที่ศุกร์นี้คงอดไปเพราะจะไปทำงานต่างจังหวัด

(ที่มาภาพจาก ไอจี nichax)

(ที่มาภาพจาก ไอจี nichax)

เนื้อหายอดนิยม