เป็นบุญตาที่ได้เห็น!! ”ต้นคริสต์มาสวังสระประทุม” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์”สมเด็จพระเทพรัตนฯ” (ชมภาพ)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.19 น.ที่ผ่านมา เฟสบุ๊คแฟนเพจ “เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn” ได้ทำการโพสต์รูปภาพที่เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” โดยมีรายละเอียดที่โพสต์ดังนี้

“ต้นคริสต์มาสแบบไทย วังสระปทุม”
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี “กาวยประภา: Poetry of Light”
โดยภาพถ่ายนี้เป็นหนึ่งในอีกภาพถ่ายที่เป็นภาพจากฝีพระหัตถ์ของ “สมเด็จพระเทพรัตนฯ” ซึ่งได้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือ “กาวยประภา” PoetryofLight ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 สามารถสั่งจองได้ในราคา 900 บาท

ตัวยามา …. น่ารักมาก
แต่ถ้าไม่ชอบใครจะถ่มน้ำลายใส่
สาธารณรัฐเอกวาดอร์ 29 สิงหาคม 2560

Selfie สาธารณรัฐมาเซโดเนีย 22 เมษายน 2560

งูเหลือมวังสระปทุม ตัวที่ 68
รู้สึกน้องใหม่จะชอบ
ประเทศไทย 6 กุมพาพันธ์ 2560

บัวหลวงข้างบ่อบัววิกตอเรีย

ประเทศไทย 26 ตุลาคม 2559

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
“กาวยประภา: Poetry of Light”
นิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหายอดนิยม