เถียงกันเสียงแตกกรณีตากข้าวบนถนนจนรถสัญจรยาก ควรเห็นใจชาวนาหรือไม่?!

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อมีคนจำนวนมากร่วมกันแชร์ภาพกามรตากข้าวเปลือกบนถนนแห่งหนึ่งซึ่งใช้พื้นที่บนถนนไปกว่าหนึ่งเลน จนกลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าการกระทำดังข้าวถึงว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะในขณะที่มีหลายฝ่ายมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นตัวอย่างความเห็นแก่ตัว และกีดขวางการจราจร แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกฝ่ายที่ต้องการให้มองเจนาของชาวนา และสำนึกในบุญคุณของข้าวที่อาชีพนี้ปลูกให้เรากิน แทนที่จะมาจับผิดกัน

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า กรมทางหลวงมีพระราชบัญญัติการควบคุมทางหลวงปี 2535 ที่ระบุว่ามิให้มีการดำเนินการติดตั้ง แขวน วาง หรือกองวัสดุ อันจะส่งผลต่อการกีดขวางหรือทำให้เกิดอันตรายต่อการจราจรกับยานพาหนะที่จะสัญจรบนถนน หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบเห็นการตากข้าวเปลือกบนถนนของชาวนา เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตักเตือนให้ขนย้ายภายใน 2-3 วัน และถ้าไม่มีการขนย้าย จะทำหนังสือแจ้งการกระทำผิด เพื่อให้นำเนินการแก้ไขอีกครั้ง มิฉะนั้นแขวงทางหลวงจะดำเนินการขนย้ายเอง และเรียกค่าเสียหายกับเกษตรกรต่อไป

เนื้อหายอดนิยม