ผู้มีรายได้น้อยเฮ!! ออมสินเตรียมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน50,000บาทให้สร้างอาชีพ!!

ธนาคารออมสิน เตรียมเสนอคลัง ออกโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นทุนสร้างอาชีพ รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ผู้มีรายได้น้อยรายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยธนาคารอาจจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีรายได้น้อยที่จะขอกู้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ จะต้องผ่านการอบรมอาชีพมาก่อน เพื่อการันตีว่าจะนำเงินที่ได้ไปประกอบอาชีพจริง ๆ เพราะต้องยอมรับว่าการปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้น มีความเสี่ยงมากกว่าส่วนอื่น โดยในปีแรกคาดว่าจะฝึกอบรมอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยได้ประมาณ 20,000-30,000 ราย

สำหรับการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยนั้น ธนาคารจะร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง ทำโครงการแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยการเข้าไปอบรมให้ความรู้ทางวิชาชีพ และคิดหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายแรก คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 กับธนาคารออมสิน จำนวน 3 ล้านราย ซึ่งหวังจะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวพ้นเส้นความยากจนที่ระดับ 1 แสนบาทต่อปี โดยจะเริ่มดำเนินโครงการได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561

เนื้อหายอดนิยม