ธ.ก.ส.เร่งอัดฉีดสินเชื่อรากหญ้าอีก4.8แสนล้าน–ขอครม.เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินคนจนอีก5พันล้าน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีบัญชี 2560 ช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2560 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก 3.1 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.78 หมื่นล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนหลังของปีบัญชีคาดว่าจะปล่อยสินชื่อใหม่ได้อีก 4.8 แสนล้านบาท รวมเป็นสินเชื่อที่คาดว่าปล่อยได้ทั้งปี 7.9 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.6 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับ สินเชื่อคงเหลือรอบ 6 เดือนแรกอยู่ที่ 1.29 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวจากสิ้นปีบัญชี 2559 ที่ 1.40% ทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 1.64 ล้านล้านบาท โดยธนาคารมียอดเงินฝากรวม 1.38 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินฝากของเกษตร 2.9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 อยู่ที่ 2.66 แสนล้านบาท และปี 2558 อยู่ที่ 2.54 แสนล้านบาท เนื่องจากธนาคารส่งเสริมให้เกษตรกรออมเงินระยะยาวไว้ใช้หลังการเกษียณ

สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล อยู่ที่ 5.75% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลที่เกษตรอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตและจะนำรายได้มาชำระหนี้ซึ่งจะทำให้เอ็นพีแอลลดลงเหลือ 4% ด้านกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ 12.37% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้ที่ 8.50% โดยธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรก 5,800 ล้านบาท

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธนาคารได้ขอให้คลังเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มวงเงินปล่อยกู้ฉุกเฉินให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้มาลงทะเบียนกับรัฐบาลอีก 5,000 ล้านบาท หลังจากวงเงิน 5,000 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติมาก่อนหน้านี้ ปล่อยกู้ไปแล้ว 4,894 ล้านบาท สามารถปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อย 1.35 แสนราย โดยเงื่อนไขการปล่อยกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยการโอนหนี้นอกระบบของผู้มาลงทะเบียนน้อยให้เข้ามาอยู่ ซึ่งในส่วนของผู้ที่มาลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส. มีคนเป็นหนี้นอกระบบ 4.5 แสนราย มูลหนี้ 2.7 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารเตรียมวงเงินของธนาคารไว้ดำเนินการส่วนนี้ 1 หมื่นล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยที่ผ่านมาโอนหนี้เข้ามาในระบบ 4.9 หมื่นราย เป็นจำนวนเงินกู้ 3,900 ล้านบาท

สำหรับการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการรัฐ ปี 2560 มีประชาชนทั่วไปผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 14.1 ล้านราย ลงทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส. 7.7 ล้านราย และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด 6.16 ล้านราย ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการแจกบัตรสวัสดิการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2560 แล้ว 5.7 ล้านราย

เนื้อหายอดนิยม