เช็คให้ชัวร์! ปี 61 รพ.เอกชนไหน ยกเลิก-เปลี่ยนแปลงประกันสังคม บัตรทอง

ผู้ประกันตน และผู้ใช้สิทธิบัตรทองหลายคนอาจเริ่มวิตกกังวลเมื่อทราบข่าวว่า มีโรงพยาบาลเอกชนจำนวนถึง 8 แห่ง ประกาศยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้การบริการในปี 61 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนหลายแสนคน เนื่องจากต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลที่จะรับสิทธิใหม่ รวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้นในโรงพยาบาลที่ถูกส่งต่อสิทธิอีกด้วย

โรงพยาบาลเอกชน ที่ขอยกเลิกสิทธิประกันสังคม มีด้วยกัน 3 แห่ง คือ

โรงพยาบาลยันฮี จะมีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 156,579 คน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จะมีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 149,313 คน

โรงพยาบาลศรีระยอง จ.ระยอง จะมีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 19,817 คน

หากผู้ประกันตนคนใดที่ปัจจุบันใช้สิทธิกับโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง จะต้องเลือกโรงพยาบาลใหม่ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 นี้ หรือสามารถแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 61

นอกจากการขอยกเลิกให้บริการตามสิทธิประกันสังคมแล้ว ยังมีโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 5 แห่ง ที่ขอเปลี่ยนแปลงให้บริการผู้ป่วยบัตรทองอีกด้วย

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสข.)  ได้กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ทาง อปสข. ได้ประสานหน่วยพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน่วยบริการแทนโรงพยาบาลเอกชนที่ขอยกเลิกและถอนตัวจากการให้บริการบัตรทอง ซึ่งทุกหน่วยได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพร้อมดำเนินการจัดสรรโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองตามสิทธิของโรงพยาบาลที่ขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิจนครบหมดแล้ว

สำหรับเหตุผลที่โรงพยาบาลเอกชนได้ขอยกเลิกสิทธิการให้บริการนั้น มีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น โรงพยาบาลมเหสักข์ และโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ต้องการปรับปรุงอาคาร และซ่อมแซมโรงพยาบาล จึงไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ ขณะที่โรงพยาบาลอื่น ๆ ไม่สามารถรองรับงบประมาณที่จำกัดและลดลงของสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง จึงต้องใช้งบประมาณของโรงพยาบาลเองมาจัดสรรแทน ทำให้ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มากขึ้น จนเป็นเหตุให้ตัดสินใจยกเลิกการบริการบัตรทองไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือบัตรทองตามโรงพยาบาลข้างต้น เตรียมปรับเปลี่ยนโรงพยาบาล และติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 หรือสายด่วนบัตรทอง โทร.1330

…เพราะสิทธิของเรา เราต้องใส่ใจให้ความสำคัญนะคะ…

เนื้อหายอดนิยม