เสียงครวญจากชายแดนใต้!! ทหารชายแดนเศร้าใจ ได้เบี้ยเลี้ยงไม่ตรงเวลา-โดนหักเหลือวันละ47บาทจาก104บาท!! ค่าเดินทางก็ยังต้องหัก!!

1 พ.ย.60 เพจ God Of War V.3 แชร์เรื่องราวจากทหารนายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งความเศร้าใจก็คือการที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่สมกับความยากลำบาก ออกเบี้ยเลี้ยงแต่ละเดือนไม่ตรงเวลา หนำซ้ำยังโดนหักจากวันละ104บาท เหลือแค่วันละ47บาทเท่านั้น

โดยหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงสงสัยว่า แม้กระทั่งค่าเดินทางยังหักไปเพื่ออะไร ในเมื่อพวกเขาต้องเดินทางออกลาดตระเวนบ่อย อีกทั้งยังทำงานในพื้นที่สีแดงอีกด้วย

เนื้อหายอดนิยม