10 สาขาวิชาเรียนจบไปไม่ตกงานแน่นอน มีค่าตอบแทนสูงมาก รู้แบบนี้ต้องวางแผนดี

10 สาขาวิชาเรียนจบไม่ตกงาน มีค่าตอบแทนสูงมาก

อันดับ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา  (Japanese Studies)เนื่องจาก ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่และกระจายไปทั่วโลก จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ จากทั่วโลก ดังนั้น ผู้ที่จบการศึกษาในสาขานี้จึงมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงพอสมควร โดยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของการทำงานจะอยู่ที่ £36,437 ต่อปี หรือประมาณ 1,992,849 บาทต่อปี

อันดับ 9 สาขาวิชาการวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Operational Research)สำหรับสาขาวิชาการวิจัยเชิงปฎิบัติการ เป็นที่ต้องการในสายงานด้านลอจิสติกส์และวิเคราะห์การตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะด้วยความที่เป็นธุรกิจการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้อัตราเงินเดือนของการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,018,391 บาทต่อปี

อันดับ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)โดย วิศวกรรมโยธา เป็นอาชีพที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งกิจการของภาครัฐและเอกชน ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงสามารถเลือกที่จะทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมีอัตราเงินเดือนของการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,023,693 บาทต่อปี

อันดับ 7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)บางคนอาจจะงง ว่าเรียนจบในสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์มาแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพด้านไหนได้บ้าง ต้องบอกเลยว่าในงานด้านอุตสาหกรรมต้องการคนที่เรียนจบทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก เพราะด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อนายจ้างหรือเจ้าของกิจการ ที่จะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับพนักงานได้ ช่วยให้การดำเนินงานสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ผู้ที่จบทางด้านนี้ยังต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอีกด้วย เราจะเห็นได่ว่า อาชีพทางด้านนี้มีความสำคัญต่อโครงสร้างของอุตสาหกรรมมากเลยทีเดียว โดยมีอัตราเงินเดือนของการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ £37,139 ต่อปี หรือประมาณ 2,036,579 บาทต่อปี

อันดับ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่(Minerals Technology)จากการสำรวจพบว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้ว ส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับเหมืองแร่และปิโตรเคมี มีอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างต่ำและมีอัตราการจ้างงานที่สูงเลยทีเดียว โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่อยู่ที่ £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาทต่อปี

อันดับ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา(South Asian Studies)สำหรับ สาขาวิชาเอเซียใต้ศึกษา ใครที่เรียนจบในด้านนี้จะต้องรู้วิธีการนำเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาดำเนินงานในองค์กร รวมทั้งยังต้องรู้จักวิธีการบูรณาการความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศมากที่สุด โดยมีมีอัตราเงินเดือนเฉลี่อยู่ที่ £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาทต่อปี

อันดับ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมพลังงาน(Chemical, Process and Energy Engineering)สำหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมพลังงาน เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยผู้ที่จบทางด้านนี้จะต้องทำงานด้านการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐและประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงทำให้มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £38,538 ต่อปี หรือประมาณ 2,113,296 บาทต่อปี

อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป(Engineering)ทักษะทางด้านวิศวกรรมเป็นศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสังคม จึงทำให้อาชีพทางด้านวิศวกรรมมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก วิศวกรจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเรียกเงินเดือนในระดับสูงได้ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจบใหม่ โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £39,528 ต่อปี หรือประมาณ 2,177,231 บาทต่อปี

อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมอาคารหรือการวางแผน(Architecture, Building or Planning)เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้เป็นอย่างดี โดยสาขาวิชานี้ผู้ที่เรียนจบสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายตำแหน่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน และการออกแบบ อาคาร สถานที่ต่างๆ ซึ่งมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £39,751 ต่อปี หรือประมาณ 2,179,813 บาทต่อปี

อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม(Medicine and Dentistry)สำหรับคนที่เรียนจบทางด้านนี้จะต้องเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างหนักเลยทีเดียว โดยต้องใช้เวลาในการเรียนถึง 6 ปีเต็มด้วยกัน และนอกจากนี้ คนที่เรียนในสาขาวิชานี้จะต้องเป็นคนที่มีความขยัน ทุ่มเท มากๆ อีกด้วย แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว บอกได้เลยว่าอาชีพทางด้านนี้ได้รับค่าตอบแทนคุ้นอย่างแน่นอน โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £41,624 ต่อปี หรือประมาณ 2,280,234 บาทต่อปี

ที่มา http://blog.eduzones.com/moobo/189437

เนื้อหายอดนิยม