แม้นมีเชื้อสายกษัตริย์ก็ยังทำงานเพื่อประชาชน…เปิดพระจริยวัตร’พระเจ้าหลานเธอ’ของในหลวง ร.9 และผลงานของท่านชาย’วิวัชรวงศ์

แม้นจะมีเชื้อสายเป็นถึง “หลาน” ของทูลกระหม่อมปู่/ทูลกระหม่อมตา “ภูมิพล” แต่ก็มิได้ถือตนว่าเป็นผู้สูงส่งเกินจะอาจเอื้อมได้ หลานๆ ของท่านยังทำงานเพื่อประชาชนและเพื่อสังคม เจริญรอยตามทูลกระหม่อมปู่/ทูลกระหม่อมตาได้ไม่ผิดเพี้ยน

1. คุณสิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการระดับ 3 กลุ่มงานวิชาการการอนุรักษ์ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีการฝึกงานที่หน่วยงานดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 (อ่านข่าวย้อนหลังเพิ่มเติม : คุณใหม่ สิริกิติยา บรรจุเป็นข้าราชการสำนักสถาปัตย์ฯ กรมศิลปากร ซี 3 )

2. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นนักกฎหมาย/นักสังคมสงเคราะห์/นักการทูต/อาจารย์พิเศษ

 

ด้านกฎหมาย

 • พ.ศ. 2549 – อัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • พ.ศ. 2550 – อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำนักงานคดียาเสพติด
 • พ.ศ. 2551 – อัยการจังหวัดผู้ช่วย(ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2552 – รองอัยการจังหวัดอุดรธานี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2553 – รองอัยการจังหวัดพัทยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
 • พ.ศ. 2554 – รองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
 • พ.ศ. 2554 – อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 • พ.ศ. 2555 – เอกอัครราชทูต (นักบริหารระดับสูง) ประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ สาธารณรัฐออสเตรีย
 • 7 มกราคม พ.ศ. 2556 – เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวาเกีย อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวีเนีย อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
 • 3 เมษายน พ.ศ. 2560 – อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4)

ด้านการศึกษา

ทรงเป็น อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิ/องค์กรในพระอุปถัมภ์

 • มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • เครือข่ายคนรักน้องหมา
 • กองทุนกำลังใจ
 • ศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. (ประเวศ)

 

3. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้า, นักออกแบบเสื้อ โดยมีแบรนด์ส่วนพระองค์คือ “สิริวัณณวรี” (Sirivannavari) อีกทั้งยังเป็นอดีตนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติชาวไทย เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์(หรือยุวธิดา ผลประเสริฐ) อดีตนักแสดง

4. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน

ทรงส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างๆ อาทิ

 • ทรงจัดประมูลงาน “ภาพฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในงาน “นิทรรศการศิลปะเพื่อสุนัข My Friends”
 • งานบูรณะพระวิหาร บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการจัดสร้างสวนประติมากรรม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพุทธศาสนา” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชุมชน
 • โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ดังเช่นในโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารในวัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ได้มอบหมายให้พระองค์ดูแล พระองค์ใช้เวลาในการสำรวจเก็บข้อมูลอยู่หลายวัน โดยทรงปรึกษาหารือกับทางวัด และประชาชนในท้องถิ่นในการเขียนภาพด้วยพระองค์เอง และตั้งพระทัยในงานนี้อย่างเต็มกำลังจนมิได้บรรทมติดกันสองวันเต็ม

5. คุณวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (ท่านอ้น) พระราชโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ กับ สุจาริณี วิวัชรวงศ์ ปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งกองทุนการศึกษา Thai Heritage Scholarship Fund of New York ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในนิวยอร์ก เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนไทยที่เกิดหรือศึกษาต่างแดนได้ระลึกถึงประเทศบ้านเกิดของตัวเอง และทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

 

 

 

6. นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (ท่านอ่อง) พระราชโอรสองค์ที่สาม ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ กับสุจาริณี วิวัชรวงศ์ ปัจจุบันเป็นนายแพทย์และเจ้าของสถาบัน Chakriwat Medical Information Center อีกทั้งยังเปิดช่อง chakriwat vivacharawongse, MD ไว้โพสต์คลิปอธิบายความรู้ทางการแพทย์อีกด้วย

 

 

เนื้อหายอดนิยม