“ดินสอของเราอยู่ไหน?” ครั้งมหาดเล็กคนใหม่นำดินสอสั้นกุดของในหลวง ร.๙ ไปทิ้งเพื่อเปลี่ยนอันใหม่ และนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสกับมหาดเล็กคนนั้น

ถ้าให้พูดถึงเรื่องราวดีๆของพ่อ ถ้าให้พูดทั้งชั่วชีวิตก็คงจะเล่าไม่หมด วันนี้เราจึงนำหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจของ “พ่อ” มาเล่าให้ทุกคนได้ชมกัน เรื่องนี้เป็นเรื่อง “ดินสอของพ่อ” หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้ว แต่ทุกครั้งที่กลับมาอ่าน ก็ยิ่งทำให้เราคิดถึงพ่อขึ้นทุกที ดินสอของพ่อหลวง ต้นแบบของความพอเพียงและใช้ของอย่างประหยัด  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย แม้จะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัด และเห็นคุณค่าเสมอ

ครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่ง มีโอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า “ดินสอของเราอยู่ไหน?” มหาดเล็กก็ตอบว่า .. ได้นำไปทิ้งแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมาแล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า “ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง” โดยในแต่ละปี พระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียง 12 แท่ง และจะทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุดสิ่งสำคัญกว่าตัวด้าม ก็คงเป็นจะเป็นไส้ของดินสอ ว่าไส้ถ่านเหล่านั้นได้ขีดเขียนอะไรเพื่อประเทศชาติมาแล้วบ้าง กว่าตลอด 6 ทศวรรษแห่งการทรงงานของมหาราชผู้นี้

เหลือแท่งดินสอที่ใช้ได้เพียง 2 เซนติเมตรเท่านั้น

ดินสอทรงงาน

ดินสอของพระราชา

พระองค์ทรงใช้เพียง 12 แท่ง / ปี เท่านั้น

เนื้อหายอดนิยม