ทรงห่วงใยพระขนิษฐภคินี สมเด็จพระเทพ ทรงประคองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ขณะทรงพระดำเนิน สุดซาบซึ้งยิ่งนัก

เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรแล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ มีพระราชปฏิสันถารกับประมุข พระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลประเทศต่างๆ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สุดซาบซึ่งเหลือเกิน

สมเด็จพระเทพ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

สมเด็จพระเทพ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

เนื้อหายอดนิยม