ทรงคุณค่า กว่าราคาที่เห็น! ธนบัตรที่ระลึก ร.๙ ชุดพิเศษ ทั้ง ๕ ชนิดราคา สวยงามแก่การสะสม เก็บไว้ให้ลูกหลาน!!

นับว่าควรค่าแก่การเก็บสะสมยิ่งนัก กับธนบัตรที่ระลึก ร.9 ชุดพิเศษ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กับทั้ง 5 ชนิดราคา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

แบงก์ชาติได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ให้พิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขึ้นคือ “ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยจะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

ธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษดังกล่าวนี้ ได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้ เพื่อให้เราย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนตราบนิจนิรันดร์

ธนบัตรชุดพิเศษจัดพิมพ์ทั้งหมด 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรทุกชนิดราคา ผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 60 เป็นต้นไป

ธนบัตร ใบละ 20 บาท ด้านหน้า

ธนบัตร ใบละ 20 บาท ด้านหลัง

ธนบัตร ใบละ 50 บาท ด้านหน้า

ธนบัตร ใบละ 50 บาท ด้านหลัง


ธนบัตร ใบละ 100 บาท ด้านหน้า

ธนบัตร ใบละ 100 บาท ด้านหลัง

ธนบัตร ใบละ 500 บาท ด้านหน้า

ธนบัตร ใบละ 500 บาท ด้านหลัง

ธนบัตร ใบละ 1000 บาท ด้านหน้า

ธนบัตร ใบละ 1000 บาท ด้านหลัง

เนื้อหายอดนิยม