แท้จริงแล้วพระบรมศพไม่ได้อยู่ในพระโกศ แต่อยู่ในหีบพระบรมศพของจริงอันนี้

เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วในปัจจุบัน พระบรมศพของในหลวงร.9 ไม่ได้ประทับอยู่ในพระบรมโกศ แต่ทรงประทับอยู่ในหีบพระบรมศพที่อยู่ด้านหลังพระบรมโกศ

หากย้อนไปในสมัยก่อนพระบรมศพจะถูกเก็บไว้พระบรมศพจริง แต่ปัจจุบันการเก็บพระบรมศพไว้ในพระบรมโกศได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันพระบรมศพในหลวงร.9 ทรงประทับอยู่ในหีบพระบรมศพไม้สักทองใบนี้ โดยเพจ “ทรงพระเจริญ” ได้โพสต์ภาพหีบพระบรมศพพร้อมอธิบายรายลเอียดของหีบพระบรมศพไว้ดังนี้

โพสเก็บไว้เตือน ในทุกๆ ปี

ทรงบรรทม ในหีบพระบรมศพ  วัสดุทำมาจากไม้สักทอง เป็นไม้ซุงใหญ่อายุเกิน 100 ปี เป็นไม้แผ่นเดียวที่เก็บมาน านแล้ว ได้นำเข้ามาทำการแกะสลักลวดลายกุหลาบไทย ผสมผสานกับลายหลุยส์ ที่เป็นเกียรติสูงสุด คือ ได้ทำการปิดทองคำแท้ 100 เปอร์เซ็นต์รอบทั้งใบ

หีบพระบรมศพมีความกว้าง 29 นิ้ว มีความยาว 85 นิ้ว สูง 34 นิ้ว วัดความยาวรอบทั้งหมด 229 นิ้ว ใช้เวลาขั้นตอนในการสรรหาไม ้สักทองค่อนข้างนาน

ภายในบุด้วยผ้าไหมจับจีบบุ มีความนุ่มมีการซีนภายในเพื่อให้แข็งแรง มีการตกแต่งด้วยผ้าไหมจับจีบเดินดิ้นทอง ผ้าคลุมพระองค์เป็นผ้าไหมปัก ด้วยดิ้นทองทั้งหมด สมพระเกียรติ อย่างสูงสุด อีก ๑ วัน ที่พระวรการจะดับสูญ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

เนื้อหายอดนิยม