เป็นบุญตาที่ได้เห็น!! ‘พระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาล ๑-๘’ พร้อมรายละเอียด ที่น้อยคนนักจะรู้!!

เป็นบุญตา “พระโกศพระบรมอัฐิ ๘ รัชกาล” ประดิษฐานภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตรบนพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แถวบน จากซ้ายไปขวา พระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๑, และ รัชกาลที่ ๓ แถวล่าง จากซ้ายไปขวา พระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ ๔, รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗ และ รัชกาลที่ ๘

SONY DSC

“พระราชนิยม รัชกาลที่ ๔ เรื่องพระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์” เรื่องพระโกศพระบรมอัฐิมีพระราชกระแสของทูลกระหม่อม (ล้นเกล้าร.๕) ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่า ทูลกระหม่อมปู่ (ล้นเกล้าร.๔) ได้ทรงแสดงพระราชนิยมไว้ว่า ถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดมีพระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบสันตติวงศ์สนองพระองค์ ให้ใช้พระโกศเป็นกุดั่นประดับพลอย แต่ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเฉพาะพระองค์ ให้ใช้เป็นลงยาราชาวดี ที่ทูลกระหม่อมปู่ทรงตั้งเกณฑ์ไว้เช่นนี้ พอเดาได้ว่าทรงมุ่งหมายสำหรับพระโกศพระบรมอัฐิแห่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๓) เท่านั้น, แต่ครั้นจะมีพระราชดำรัสออกมาตรงๆ ก็กระไรๆ อยู่ จึ่งมีพระราชกระแสรออย่างที่ปรากฏอยู่นั้น.” (ราม.วชิราวุธ ๒๕๔๕, ๑๓๕-๑๓๖) พระราชนิพนธ์ใน “ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖”

เป็นบุญตา 

   เป็นภาพที่น้อยคนนักจะเคยเห็น รวมทั้งข้อมูลที่ได้อ่านนั้นก็มีประโยชน์อย่างยิ่ง 

เนื้อหายอดนิยม