เช็คด่วน!! “หมอลักษณ์” เผยพระเสาร์ย้ายราศี 1 ธ.ค.60 ราศีใดพ้นเคราะห์ ได้โชค ได้รถ-บ้าน ราศีใดต้องระวัง ถึงขั้นสูญเสียคนรัก!!

หมอลักษณ์ มีชื่อจริงว่า “ไพฑูรย์ อ่อนบัว” เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรี จบประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดหัวกรด อำเภอเมือง ปราจีนบุรี ย้ายภูมิลำเนามาอยู่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อศึกษามัธยมต้นที่ มัธยมต้น ที่โรงเรียนวรนาถวัฒนา ในเครือสตรีวรนาถ ของคุณหญิงเชิญ พิศัลยบุตร ต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ แต่มาจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ล่าสุด หมอลักษณ์ เรขานิเทศ หมอดูชื่อดังได้ฟันธงดวงชะตาราศีที่มีผลกระทบเมื่อ พระเสาร์ย้ายราศีในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้ ราศีใดพ้นเคราะห์ ราศีใดต้องระวัง มีดังต่อไปนี้!

ตอนนี้ดาวเสาร์โคจรอยู่ใน ราศีพิจิก ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ย.-15 ธ.ค.) กับ ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค.- 14 มิ.ย.)

โดยเฉพาะคนเกิด ราศีพิจิก นั้นถูกดาวเสาร์ทับและเล็ง มีเกณฑ์ย้ายบ้าน พลัดที่อยู่ เจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เกิดการสูญเสียบางคนก็เสียญาติเสียพ่อแม่ บางคนก็เสียตำแหน่ง หรือ ต้องซ่อมบ้าน ซ่อมรถ เป็นเวลาของความเจ็บช้ำต้องทนทุกข์ ต้องเรียนรู้ทุกข์

ส่วนคนเกิด ราศีพฤษภ ถูกดาวเสาร์เพ่งเล็งเช่นกัน จะมีความทุกข์ เพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกและราศีพฤษภ หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ดาวเสาร์โคจรพ้นจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนู กว่าจะเจอรอบทุกข์ใหม่ก็อีก 15 – 30 ปี ข้างหน้า ส่งผลให้ชาวราศีพิจิกจึงรอดปลอดภัยหลังจากนี้ไป

แต่ ราศีมังกร ซึ่งมีดาวประจำตัวเป็นดาวเสาร์ จะมีเกณฑ์ได้โชค มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น ได้รถ ได้บ้าน เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และดาวเสาร์คือตัวแทนของดาวเกษตรกรรมซึ่งแปลว่า ด้านเกษตรกรรมจะกลับมาคึกคัก มีราคา มีมูลค่า อีกครั้ง  เสาร์คือทรัพย์สมบัติในแผ่นดินจะค้นพบแร่ธาตุ หรือประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ใครมีที่ดินแล้วเกิดวันเสาร์ สามารถที่จะเป็นทรัพย์ มีโอกาสที่ดินจะขึ้นราคา และเสาร์เป็นแม่ธาตุน้ำหลังจากนี้ 1 ธันวาคม 2560 จะเกิดน้ำท่วมในเมืองใหญ่จนคนคิดขยับขยายไปเมืองเล็ก จะทำให้เมืองเล็กมีราคาในที่ดิน

เนื้อหายอดนิยม