มาแล้ว! ราคา ‘เบียร์ – บุหรี่’ ล่าสุด! ปรับภาษีใหม่แล้วจะราคาเท่าไหร่ เช็คเลย!!

หลังจากที่มีการประกาศว่า จะมีการปรับโครงสร้างภาษีใหม่อีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาเบียร์ บุหรี่ และไวน์ ปรับเพิ่มขึ้นไปอีกตามโครงสร้างภาษี ซึ่งหลายคนไม่ทราบว่า จะขึ้นราคาเป็นเท่าไหร่? งั้นเรามาเช็คกันเลย! บอกเลยว่า บรรดาสิงห์อมควัน กับนักท่องราตรี มีหนาวกันบ้างแหละ!

มาแล้ว! ราคา ‘เบียร์ – บุหรี่’ ล่าสุด! ปรับภาษีใหม่แล้วจะราคาเท่าไหร่ เช็คเลย!!

มาแล้ว! ราคา ‘เบียร์ – บุหรี่’ ล่าสุด! ปรับภาษีใหม่แล้วจะราคาเท่าไหร่ เช็คเลย!!

มาแล้ว! ราคา ‘เบียร์ – บุหรี่’ ล่าสุด! ปรับภาษีใหม่แล้วจะราคาเท่าไหร่ เช็คเลย!!

มาแล้ว! ราคา ‘เบียร์ – บุหรี่’ ล่าสุด! ปรับภาษีใหม่แล้วจะราคาเท่าไหร่ เช็คเลย!!

มาแล้ว! ราคา ‘เบียร์ – บุหรี่’ ล่าสุด! ปรับภาษีใหม่แล้วจะราคาเท่าไหร่ เช็คเลย!!

กรองทิพย์

ราคาเดิม 85 บาท

ราคาใหม่ 96 บาท

กรองทิพย์

ราคาเดิม 85 บาท

ราคาใหม่ 96 บาท

กรุงทอง

ราคาเดิม 85 บาท

ราคาใหม่ 92.09 บาท

สามิต

ราคาใหม่ 93.63 บาท

สามิต

ราคาใหม่ 93.63 บาท

Wonder

ราคาเดิม ประมาณ 60 บาท

ราคาใหม่ 87.12 บาท

Wonder

ราคาเดิม ประมาณ 60 บาท

ราคาใหม่ 87.12 บาท

SMS

ราคาเดิม 56 บาท

ราคาใหม่ 88.77 บาท

SMS

ราคาเดิม 56 บาท

ราคาใหม่ 88.77 บาท

แอลเอ็ม

ราคาเดิม 86 บาท

ราคาใหม่ 120 บาท

แอลเอ็ม

ราคาเดิม 86 บาท

ราคาใหม่ 120 บาท

มาลโบโร่

ราคาเดิม 125 บาท

ราคาใหม่ 155 บาท

มาลโบโร่

ราคาเดิม 125 บาท

ราคาใหม่ 155 บาท

ลีโอ

ราคาเดิม 58 บาท

ราคาใหม่ 110.50 บาท

ลีโอ

ราคาเดิม 58 บาท

ราคาใหม่ 110.50 บาท

ช้าง

ราคาเดิม 65 บาท

ราคาใหม่ 118 บาท

ช้าง

ราคาเดิม 60 บาท

ราคาใหม่ 118 บาท

40 ดีกรี

ราคาเดิมประมาณ 180 บาท

ราคาใหม่ 277.50 บาท

40 ดีกรี

ราคาเดิมประมาณ 180 บาท

ราคาใหม่ 277.50 บาท

เนื้อหายอดนิยม