หาชมยาก!! พระฉายาลักษณ์ “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” กับ “พระธิดา” ทั้งสองพระองค์ ที่เป็นบุญตาแก่พสกนิกรไทยอย่างยิ่ง !!

เป็นบุญตาอย่างยิ่ง กับภาพพระฉายาลักษณ์ของ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” กับพระธิดาทั้งสองพระองค์ คือ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” กับ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ที่น้อยคนจะได้ชม

เป็นบุญตาอย่างยิ่ง กับภาพพระฉายาลักษณ์ของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระองค์หริภา ประสูติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ทั้งสองพระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ทั้งสองประสูติ ณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระองค์หริภา ประสูติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ทั้งสองพระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ทั้งสองณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา

ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจ พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ได้ประกอบพระราชกรณียกิจเช่นกัน เช่น

ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจ พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ได้ประกอบพระราชกรณียกิจเช่นกัน เช่น

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ และพระกรณียกิจในด้านต่างๆ อาทิ ทรงเป็น รองประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ประธาน ศูนย์ปฏิบัติการบินอาสา อนุรักษ์และกู้ภัย สิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ และพระกรณียกิจในด้านต่างๆ อาทิ ทรงเป็น รองประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ประธาน ศูนย์ปฏิบัติการบินอาสา อนุรักษ์และกู้ภัย สิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ

ส่วนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจขณะประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยทรงเป็นประธานทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 น. ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 อีกทั้งยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆที่พระองค์ยังไม่เคยได้หยุด

ส่วนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจขณะประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยทรงเป็นประธานทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 น. ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 อีกทั้งยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆที่พระองค์ยังไม่เคยได้หยุด

อย่างไรก็ตามเราจะได้เห็นว่าทั้งสองพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นเวลายาวนานและสม่ำเสมอโดยที่มิได้หยุดพัก สำนักข่าวบ้าบิ่นขอถวายพระพรให้ทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป เทอญ.

อย่างไรก็ตามเราจะได้เห็นว่าทั้งสองพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นเวลายาวนานและสม่ำเสมอโดยที่มิได้หยุดพัก สำนักข่าวบ้าบิ่นขอถวายพระพรให้ทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป เทอญ.

ทรงเป็นแบบอย่างของ “แม่” ที่ดี

ทรงเป็นแบบอย่างของ

ทรงเป็นแบบอย่างของ

หาชมยากมาก

หาชมยากมาก

หาชมยากมาก

เป็นบุญตายิ่งนัก

เป็นบุญตายิ่งนัก

เป็นบุญตายิ่งนัก

เนื้อหายอดนิยม