ภาพ Infographic ฝนหลวง ฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแผนภาพ ตำราฝนหลวง พระราชทานฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ซึ่งพระองค์เคยทรงอธิบายวิธีการทำ “ฝนหลวง” ไว้ในรูปแบบของการวาดภาพ พร้อมข้อความประกอบ ที่ทั้งสวยงาม และอ่านเข้าใจง่าย จะว่าไปแล้ว ตำราฝนหลวง ของพระองค์ท่าน ก็คือการทำภาพอินโฟกราฟิกที่กำลังฮิตในปัจจุบันเลยว่ามั้ยคะ?

2-8
ตำราฝนหลวง พระราชทานฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.9

1-2

เนื้อหายอดนิยม