แพทย์ไทยจากรพ.เจริญกรุงประชารักษ์สร้างชื่ออีกครั้งบนเวทีโลกตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วย “การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล(ACMIG)” ในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก…

แพทย์ไทยจากรพ.เจริญกรุงประชารักษ์สร้างชื่ออีกครั้งบนเวทีโลกตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วย “การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล(ACMIG)” ในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก…
นับเป็นการต่อยอดความก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากนานาชาติที่แพทย์ไทยได้รับเกียรติผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องโชว์ในงานประชุมนานาชาติระดับภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคเป็นครั้งแรกซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์หลายพันคนจากทั่วโลก
และในครั้งนี้ทีมแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องนำโดย นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์ หัวหน้าศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร

จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์กรุงเทหานคร Bangkok Metropolitan Excellence Center (BMEC) ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวชกรรมครั้งที่ 19 แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(19th APAGE Annual Congress) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 โดย นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์ ยังได้รับเกียรติขึ้นโชว์ การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องแบบไร้แผล(NOTES hysterectomy ; NOTES: Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery)ในงานครั้งนี้ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์หลายพันคนจากทั่วโลก
นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกทม.(BMEC)ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลของสมาคมผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(APAGE)เป็น Accredited Training Centre in Minimally Invasive Gynecology(ACMIG)และได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางการผ่าตัดผ่านกล้องที่ได้มาตรฐานเป็นที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นแห่งแรกของประเทศไทยจากแพทย์สภา

ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงศักยภาพการบริการโรงพยาบาลของกทม.ที่มีศูนย์การรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ในอนาคตทางศูนย์มีแผนที่จะดำเนินการขยายความร่วมมือการผ่าตัดผ่านกล้องสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

การก่อสร้างห้องผ่าตัดอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอนการผ่าตัดผ่านกล้องระหว่างประเทศและการก่อสร้างห้องฝึกผ่าตัดสำหรับสัตว์ทดลอง…
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์กรุงเทหานคร
Bangkok Metropolitan Excellence Endoscopic Center(BMEC)
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2289-7000,0-2289-7001 ,0-2289-7002, 0-2289-7003,0-2289-7004
facebook : www.facebook.com/PR.CKPHOSP, www.facebook.com/vejnitat.ckphosp
และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เวปไซค์ : www.ckphosp.go.th

เนื้อหายอดนิยม