“เราไม่ทิ้งกันนะ สู้ไปด้วยกัน” พระราชดำรัสใน “สมเด็จพระบรมฯ” เมื่อยามประชาชนเสียขวัญและกำลังใจ (คลิป)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคลิปที่นำมานี้เป็นบางบทบางตอนจากพระราชกรณียกิจครั้งทรงเสด็จฯออกเยี่ยมราษฎรเมื่อยามเดือดร้อน และเมื่อประเทศเกิดภัยพิบัติ

8cij6h9aba96kechib8eb

เช่น เหตุการณ์อุทกภัย หรือน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระบรมฯ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำรัสกับพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังอำเภอลำลูกกา ปทุมธานี เนื่องด้วยพระองค์ทรงเข้าพระทัยดี เพราะ พระตำหนักก็มีน้ำท่วมสูงมานานแล้วเช่นกัน และได้พระราชทานสิ่งของพร้อมทั้งขวัญกำลังใจแก่พสกนิกร ให้มีความอดทน และเราจะผ่านเรื่องร้ายๆนี้ไปด้วยกัน

2016_10_21_21_12_43

และเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระองค์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทรงเสด็จฯไปยังพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารหาญและราษฎรในตอนท้ายเป็นครั้งที่พระองค์ตามเสด็จฯสมเด็จพระราชินีฯ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและได้พระราชทานพระราโชวาทแก่พสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ แม้ว่าพระองค์จะกล่าวว่า พระองค์เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง แต่พระราชดำรัสก็ได้สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯเป็นอย่างมาก

2016_10_21_21_13_55

อีกมุมหนึ่งของ เจ้าฟ้าชาย ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

เนื้อหายอดนิยม