ประกาศแต่งตั้ง พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว

เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

q1_130

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ มีประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว มีรายละเอียดว่า

นายสัญญา สุเรนทรานนท์ เลขาธิการองคมนตรี ได้มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบองคมนตรี ที่ รล 006.2/25182 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรีว่า พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีได้ ดังนั้น คณะองคมนตรี จึงเลือกนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราวไปก่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
prd.go.th

เนื้อหายอดนิยม