พระโอรส พระธิดา ทั้ง 7 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (คลิป)

วันนี้เราได้นำเรื่องราวของ พระโอรส และ พระธิดา ทั้ง 7 พระองค์ ของ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” มาให้ทุกคนได้ชมกัน

j10411050_0

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521

%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3

นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมจุฑาวัชร มหิดล) ประสูติ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522

220px_%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3_%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1

นายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมวัชเรศร มหิดล) ประสูติ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524

220px_%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3_%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7

นายจักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมจักรีวัชร มหิดล) ประสูติ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

220px_%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c_%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1

นายวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (เดิม หม่อมวัชรวีร์ มหิดล) ประสูติ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528

flynow_princess_sirivannawareena

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประสูติ 8 มกราคม พ.ศ. 2530

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4

พระเจ้าหลารเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติ 29 เมษายน พ.ศ. 2548

เนื้อหายอดนิยม