“คำถาม” ประโยคเดียวของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ยังไม่มีใครตอบได้ !!

พระราชดำรัสของในหลวง ให้โอวาทเหล่าข้าราชการทหารที่ได้รับการแต่งตั้งไปประจำที่ต่างๆเข้าเฝ้ารับพระบรมราโชวาทในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย “ตอนนี้ บ้านเมืองเราวุ่นวาย กำลังมีปัญหา ขอให้พวกท่าน ไปดูแลหัวเมืองอย่างสงบ ดูแลรักษาประชาชน อย่าทำร้ายประชาชนประเทศไทยไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ ทุกคนมีการศึกษา มีความคิด ที่จะเลือก ตัดสินใจ ทำอะไร จริงแล้วปัญหาเกิดขึ้น กับกษัตริย์ หลายรัชสมัย แต่คงมีรัชกาลของเราที่ดูจะร้ายแรงที่สุด เพราะประชาชน แตกแยกกัน คงจะหมดกษัตริย์ในรัชสมัยของเรา…..”

11-20-copy-1

อาจารย์ “ปราโมท นาครทรรพ” นักวิชาการอิสระ เคยให้สัมภาษณ์ว่า ในหลวงทรงทราบ มีคนไม่อยากให้มีพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงตรัสผ่านกับคนทำงานกับท่านเสมอว่า “ขอให้บอกเรานะ ว่าจะให้เราปรับตัวอะไรบ้าง” ขนาดพระเจ้าแผ่นดินท่านยังทรงขอแก้ไขในสิ่งที่ผิด แล้วพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนล่ะคะ ได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดของตัวเองแล้วหรือยัง

11-24-copy-111-39-1-copy-1

เนื้อหายอดนิยม