คนพม่า หากเห็นพระบิณฑบาต ทุกคนจะดับเครื่องยนต์และพยุงรถเดิน เพื่อความเคารพพระสงฆ์

02
unnamed
15057865_1802107066694871_784977851_n

462

ชาวพม่าเมื่อเห็นพระสงฆ์เดินบิณฑบาตตามถนน ทุกคนจะดับเครื่องยนต์แล้วหยุดหรือก็พยุงรถเดิน เพื่อให้ความเคารพพระสงฆ์ เป็นภาพที่หาดูได้ยากในเมืองพุทธแบบไทยเรา

ขอบพระคุณ ดร.รุณ เครือข่ายทำดี

s__10256388

15058588_1802107086694869_1298019752_n

เนื้อหายอดนิยม