เผยแล้ว “ประกาศเปลี่ยนรัชกาล” !! แถลงกำหนดการขึ้นครองราชย์ และ “พระนามเต็มรัชกาลที่ 10” พร้อมทั้ง “พระนามใหม่พระราชินีฯ” !!!

1

ช่วงเช้าของวันนี้ (29 พฤศจิกายน) อ้างอิงตามเฟสบุ้คของ ROYAL WORLD Thailand – สำนักข่าวรอยัลเวิลด์ ประเทศไทย ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของการเตรียมการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลใหม่ โดยมีเนื้อความว่า

untitled_1-copy-3

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2559) ได้มีการเริ่มวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา และได้รับการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่า จะมีการกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ แห่งราชอาณาจักรไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้ ในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

s__11182164

ทั้งนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ไม่อาจถือเป็นวันเริ่มรัชกาลใหม่ ซึ่งอ้างอิงตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 มาตราที่ 6 บัญญัติไว้ว่า “ให้พระรัชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์สนองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศโดยทันที” ซึ่งจะนับวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันเริ่มรัชกาลใหม่ อย่างเป็นทางการ

พระปรมาภิไธยใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ซึ่งจะใช้จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถึงจะสามารถออกพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ” ได้

หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ตามหมายกำหนดการต่างๆของสำนักพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ได้ออกพระปรมาภิไธยใหม่แล้ว อีกทั้งจะเปลี่ยนแปลงการถวายการปฏิบัติแด่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ซึ่งทางเราจะนำข้อมูลมาเผยแพร่กันอีกครั้งหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว

02

นอกจากนี้ ได้รับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า จะมีการเฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” อย่างไรก็ตาม ตามเอกสารและหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง ยังออกพระนามาภิไธยว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ดังเดิม

14509151_1207073722649202_1502443233_n

ภาพเก่าครั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯยังทรงพระเยาว์ ได้ทรงตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกเยี่ยมข้าราชการ

ทรงเรียนรู้การทำการเกษตรโดยมีพระบิดาเป็นแบบอย่างพร้อมทั้งทดลองด้วยพระองค์เอง

พระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัว

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ในการแสดงความรักและความกตัญญูต่อบิดามารดา ดังที่เราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่น่ารักและอบอุ่นเช่นนี้อยู่เสมอ

พระพักตร์ที่แจ่มใสของสมเด็จพระราชินีฯ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประคองพระหัตถ์ เสด็จฯพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์

ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯเยี่ยมเยียนราษฎรทางภาคเหนือพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร

15134318_10153804558267202_167527583_n ameta-serum-banner s__10256388 unnamed

เนื้อหายอดนิยม