สมพระเกียรติ พระโกศทองคำลงยาประดับเพชร5,368เม็ด ทรงพระบรมอัฐิ ร.9

พระโกศทรงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรจุ 6 พระโกศ ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมวงศานุวงศ์

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 หลายคนคงจะได้ยินคำว่า พระบรมอัฐิ กับ พระบรมราชสรีรางคาร มาคู่กันตลอด แต่รู้หรือไม่ว่า 2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกัน โดยพระบรมอัฐิ หมายถึง กระดูกชิ้นใหญ่ๆ ที่จะเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระบรมราชสรีรางคาร หมายถึง เถ้าที่เหลือนอกจากกระดูก เรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือหลังจากการถวายพระเพลิง

ทั้งนี้พระบรมอัฐิของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ได้บรรจุลงในพระโกศรวม 6 พระโกศด้วยกัน โดยมีพระโกศทรงพระบรมอัฐิมี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. พระโกศทองคำลงยาทรง 9 เหลี่ยม ออกแบบโดย นายอำพล สัมมาวุฒิ นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยจะมีการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน

สำหรับการออกแบบพระโกศนั้น ได้ออกแบบเป็นทรง 9 เหลี่ยมตลอดองค์ ส่วนองค์พระโกศเป็นลายกลีบบัวจงกลซ้อนขึ้นไปหาปากพระโกศ จำนวน 4 ชั้น ตรงกลางทำเป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และมีการประดับเพชรรัตนชาติอย่างอลังการเพื่อให้สมพระเกียรติ รวม 5,368 เม็ด

2. พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม จำนวน 4 องค์ ออกแบบโดย นายณัฐพงศ์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ทั้งนี้จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

3. พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม ที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ออกแบบโดย นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

เนื้อหายอดนิยม