เช็ก ! รายชื่อโรงพยาบาลเปิดทำฟันฟรี 20 ตุลาคมนี้ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2560 มีโรงพยาบาลไหนบ้าง มาตรวจสอบกัน

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลหลายแห่ง จึงได้จัดกิจกรรมทำฟันฟรีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า โดยในปี 2560 หลายแห่งได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะรับจำนวนจำกัด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม…ฟรี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

1. โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

(ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 300 ราย / ผ่าฟันคุด 120 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00–11.30 น.

2. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

(ผู้ใหญ่ 300 ราย / เด็ก 50 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น. จนบัตรคิวหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทร. 02-200-7727, 02-200-7602

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และเป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70  ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะให้บริการผู้ใหญ่จำนวน 1,500 ราย และเด็กจำนวน 200 ราย

ผู้ที่สนใจมารับบริการ สามารถมาลงทะเบียนรับบัตรคิวได้ในวันตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม และจะเริ่มให้การรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-218-8705

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คลินิกทันตกรรม อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213-9

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ให้บริการทำฟัน ฟรี !! เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการฟรี
– ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
– ทันตกรรมเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย)

ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น. เข้ารับการรักษาเวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-917652

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้ารับการบริการทางทันตกรรม ฟรี (1 คน/1 การรักษา) ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยจะให้บริการ

– ตรวจฟัน
– ขูดหินปูน
– ทันตกรรมสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี และมีผู้ปกครองมาด้วย)
– อุดฟัน
– ถอนฟัน
– ผ่าฟันคุด 89 ราย ( กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปีต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรของผู้ปกครองมาแสดง)

เริ่มแจกบัตรคิวที่ลานหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม เวลา 07.00 น. จนบัตรคิวหมด และเริ่มตรวจขั้นต้นที่ลานชั้น B อาคาร 3 เวลา 08.00 น.

*กรณีผ่าฟันคุดต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมรับการรักษาผ่าฟันคุด ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-287630

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 08.00-11.00 น.  ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 055-299280 ต่อ 124

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2560 ขอเชิญทุกท่านรับบริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรีทุกสิทธิ์ไม่คิดค่าบริการในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เปิดรับคิวตั้งแต่ เวลา 06.30-11.00 น. ให้บริการฟรี ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00-15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-335800-4 ต่อ 350 งานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล

สถาบันทันตกรรม

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการทางทันตกรรม จำนวน 300 ราย ฟรี ! วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เปิดรับคิวตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-547-0333

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร. 045-496000, 045-496058

จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดบริการทันตกรรมฟรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ, บางพลี, บางบ่อ, บางจาก,พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์, บางเสาธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีคลินิกทันตกรรมทุกแห่ง และสถานบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีบริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และเคลือบหลุมร่องฟันแก่ประชาชนทุกสิทธิ์
จังหวัดนครพนม

จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จะมีการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปฟรี ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง

 

ข้อมูลและภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ., คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, โรงพยาบาลสิชล, เฟซบุ๊ก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เนื้อหายอดนิยม